Hos SIMPLE FEMME ønsker vi at passe på miljøet der hvor vi kan. Vi har derfor valgt at prioritere at alt vores pakkeemballage samt smykkeæsker er FSC certificerede. Det betyder, at det er miljøvenligt og at det anvendte materiale stammer fra en FSC-skov, hvor der ikke fældes mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Derudover betyder det, at plante- og dyrelivet i de pågældende skove bliver beskyttet samt at skovarbejderne er uddannede, får en fair løn og har ordentligt sikkerhedsudstyr.

Bag på vores smykkeæsker og forsendelseskasser finder du et ECO-friendly mærke, som kendetegner denne certificering.